Artikelen in deze sectie

Zie meer

Kan Xlash mijn ogen irriteren?

We hebben geen irritatie gezien wanneer het product werd gebruikt volgens de instructies in onze geavanceerde tests *. Er zijn echter geen tests uitgevoerd op mensen die allergisch zijn voor een van de ingrediënten. In geval van allergieën, lees dan eerst onze ingrediëntenlijst. gebruik.

We hebben de formule zo zacht mogelijk gemaakt. We hebben onder andere een combinatie van verschillende kalmerende ingrediënten gebruikt en het serum dikker gemaakt om het risico dat het in de ogen komt te verkleinen.

Als het product per ongeluk in contact komt met het oog, raden we aan om het oog met schoon water te spoelen als veiligheidsmaatregel om onvoorspelbare en ongewenste effecten en oogirritatie te voorkomen.

Als je tranende ogen hebt, gebruik het product dan niet, aangezien er een groter risico bestaat dat het product in contact komt met oppervlakken waar het product niet voor bedoeld is.

* Er worden tests gedaan bij 15 vrouwen in de leeftijd van 18-66 jaar.

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 3 van 6
Have more questions? Submit a request