Artiklar i detta avsnitt

Se fler

Finns det biverkningar av att använda Xbrow?

I våra säkerhetstester där produkten har använts som den är avsedd att användas har vi inte sett några biverkningar.

Alla ingredienser som används i Xbrow/Xlash är godkända av EU-lagstiftningen för att användas i en kosmetisk produkt. Ingredienserna i vår produkt har utvärderats och bekräftats vara säkra.

För oss är säkerheten för alla våra produkter oerhört viktig, och vi tar den på allra största allvar. Vi har lagt ner mycket arbete på vår produktutveckling och vi testar alltid alla våra produkter noggrant innan vi lanserar dem för att säkerställa deras säkerhet och effektivitet. Det är grundläggande att våra kunder kan känna sig säkra med våra produkter.

Var denna artikel till hjälp?
0 av 1 tyckte detta var till hjälp
Have more questions? Submit a request