Artiklar i detta avsnitt

Se fler

Innehåller Xlash eller Xbrow prostaglandiner?

En av våra aktiva ingredienser är Dechloro Dihydroxy Difluoro Ethylcloprostenolamide (0,0015%) som är en prostaglandinanalog.

Alla ingredienser som används i Xlash och Xbrow har godkänts av EU-lagstiftningen för att användas i en kosmetisk produkt. Deras säkerhet i den här formulan har utvärderats och bekräftats.

Den här ingrediensen finns i EU:s databas för kosmetiska ingredienser som en ingrediens som kan användas i kosmetika. Vi använder den för att vårda och stödja ögonfransarna samt ögonbrynens naturliga tillväxt.

Prostaglandiner är lipidföreningar som finns i nästan alla vävnader i människokroppen. Prostaglandinanaloger efterliknar funktionen av naturligt förekommande prostaglandiner. Olika prostaglandiner har olika effekter och de kan påverka naturliga reaktioner i kroppen. Det är viktigt att notera att det finns olika prostaglandiner och prostaglandinanaloger, och de kan fungera annorlunda.

Prostaglandiner fungerar som en budbärare, och de har vanligtvis en kort halveringstid, så det tar inte lång tid innan de inaktiveras och utsöndras av kroppen. Av den anledningen kan de bara påverka celler som är nära. Det innebär att vår formula för ögonfrans- och ögonbryn endast fungerar där produkten appliceras.

Det är också viktigt att uppmärksamma koncentrationen av den aktiva ingrediensen. Vår formula innehåller 0,0015% av den aktiva ingrediensen. Den extremt låga koncentrationen har visat sig stödja fransens tillväxt genom dess vårdande effekt, men i våra säkerhetstester där produkten har använts så som den är avsedd att användas, har vi inte sett några biverkningar.

I studier där säkerheten för ögonfransserum har undersökts, har säkerhetsprofilen för prostaglandinanaloger i allmänhet ansetts vara bra när de appliceras på de övre fransarna.

Oönskade biverkningar av prostaglandinanaloger rapporteras vanligtvis bara i studier där högre koncentrationer av medicinskt använda prostaglandinanaloger finns i en medicinsk lösning som upprepade gånger är i direktkontakt med ögat.

Om produkten kommer i kontakt med ögat av misstag, rekommenderar vi att du tvättar ögat med rent vatten som en säkerhetsåtgärd för att undvika oförutsägbara och oönskad påverkan och ögonirritation.

Var denna artikel till hjälp?
2 av 6 tyckte detta var till hjälp
Have more questions? Submit a request