Artiklar i detta avsnitt

Se fler

Hur testas produktens säkerhet?

För oss är säkerheten för alla våra produkter avgörande och vi tar det på stort allvar. Vi testar alltid alla våra produkter noggrant innan vi släpper ut dem på marknaden.

Xlash och Xbrow tillverkas i EU (Sverige & Spanien), vilket innebär att de måste följa EU:s kosmetikförordning. Den förordningen betraktas ofta som den mest precisa kosmetikförordningen. Tack vare det följs den även av många andra länders lagstiftningar.

Det innebär till exempel att innan produkten släpps ut på marknaden måste den utvärderas av en auktoriserad säkerhetsbedömare. I säkerhetsbedömningen utvärderas varje ingrediens i detalj för att säkerställa dess säkerhet i den slutliga produkten. Testerna visade att det inte fanns några biverkningar förknippade med produkten.

Vår formula är både dermatologiskt och oftalmologiskt testad. Den har visat sig vara säker, vältolererad, skonsam och lämplig för känsliga ögon och hud.

Var denna artikel till hjälp?
1 av 3 tyckte detta var till hjälp
Have more questions? Submit a request