Artiklar i detta avsnitt

Se fler

Kan Xlash ändra ögonfärgen?

I våra säkerhetstester där produkten har använts så som den är avsedd att användas, har vi inte sett några tecken på att den skulle påverka ögonfärgen.

Den typen av oönskade biverkningar har oftast noterats för en liten grupp användare, där ett läkemedel som innehåller medicinskt använt prostaglandinanalog i tillräckligt höga koncentrationer används direkt i kontakt med ögat upprepade gånger.

I flera studier där säkerheten för ögonfransserum har studerats har säkerhetsprofilen för prostaglandinanaloger i allmänhet ansetts vara bra när de appliceras endast på basen av övre fransarna.

Xlash är en kosmetisk produkt, och alla ingredienser har godkänts av EU-lagstiftningen för att användas säkert i en kosmetisk produkt. Xlash ska endast användas på den yttre ögonfranslinjen där den bara kommer i kontakt med ögonlocket och den övre fransraden.

Om produkten kommer i kontakt med ögat, rekommenderas det alltid som en säkerhetsåtgärd att tvätta av det med rent vatten för att undvika någon form av oförutsägbar och oönskad påverkan och ögonirritation.

Var denna artikel till hjälp?
18 av 24 tyckte detta var till hjälp
Have more questions? Submit a request